Lịch kiểm tra cuối năm

- Từ ngày 04/5 đến hết ngày 06/5/2016 vừa học vừa kiểm tra các hoạt đông giáo dục.

– Sáng ngày 09/5/2016 kiểm tra môn Tiếng Việt ( khối lớp 1 và khối lớp 4, 5) +Môn Khoa học khối 4,5

– Buổi chiều ngày 09/5/2015 kiểm tra môn Tiếng Việt khối 2, 3 + Môn Tin học khối 3

– Sáng ngày 10/5/2016 kiểm tra môn Toán ( khối lớp1 và lớp 4, 5) + Môn Tiếng Anh khối 4,5.

– Buổi chiều ngày 10/5/2016 kiểm tra môn Toán khối 2, 3 + Môn Tiếng Anh khối 3.

– Buổi sáng 11/5/2016 kiểm tra môn Lịch sử và Địa lí + Môn Tin học khối 4,5.

– Từ ngày 11/5/2016 đến 14/5/2016 giáo viên chấm bài, nộp báo cáo cho bộ phận chuyên môn để tổng hợp và hoàn thành hồ sơ sổ sách.

– Từ 16/5 đến 20/5/ 2016 tiếp tục hoàn thành chương trình học.

– Ngày 20/5/2016 BGH, Cô Lộc, cô Phạm Hương thực hiện hồ sơ Hoàn thành chương trình tiểu học.

– Ngày 23/5/2016 kiểm tra HSSS cuối năm.