Thành tích nhà trường

Trong nhiều năm, trường luôn đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm học 2014, nhà trường được BGD&ĐT tặng giấy khen là đơn vị đi đầu tham gia chương trình mô hình trường học mới VNEN. Bên cạnh đó nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua hạng nhì năm học 2014- 2015.