Thông báo nhập SMAS.

Đề nghị quý thầy cô nhập dữ liệu SMAS trước ngày 26/05 để tổng hợp báo cáo. Nếu có vướng mắc quý thầy cô vui lòng liên hệ với bộ phận văn phòng để được trợ giúp.